Toimintaohje

Code of Conduct

Vastuullinen yrittäjämäinen käytös on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa BRAAS MONIER -konsernin visiota kattojen koko potentiaalin toteuttamisesta. Laillinen käyttäytyminen, vastavuoroinen kunnioitus, rehellisyys ja luotettavuus ovat arvoja, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme keskenämme ja kilpailijoidemme kanssa. Nämä arvot ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme ja jatkuvan menestyksemme ja BRAAS MONIER -konsernin erinomaisen maailmanlaajuisen maineen perusta.

Sääntöjen noudattaminen on nyt ja tulevaisuudessa ensisijaisen tärkeä asia yrityksen johdolle – sekä konsernitasolla että paikallisesti. Olemme perustaneet koko konsernin kattavan ohjeiden noudattamisen hallintajärjestelmän
joka varmistaa, että toimintaohjeessa määriteltyjä yleisiä periaatteita noudatetaan kaikilla markkina-alueilla, joilla toimimme.

Toimintaohjeen tärkeimpiä aiheita ovat lakien ja eettisten normien noudattaminen, suhteet liikekumppaneihin ja kolmansiin osapuoliin, eturistiriitojen välttäminen, terveys ja turvallisuus sekä tietoturva ja yhtiön resurssit. Toimintaohje koskee yleisesti kaikkia BRAAS MONIER -konsernin työntekijöitä, johtajia ja toimihenkilöitä. Kaikki työntekijämme ovat velvollisia noudattamaan toimintaohjetta, ja esimieshenkilökunta on velvollinen varmistamaan, että kaikki heidän valvonnassaan olevat työntekijät noudattavat sitä.

Voit ladata BRAAS MONIERIN toimintaohjeen napsauttamalla tätä.