Laatu

Tavoitteenamme on olla paras laatukattojen valmistaja

Visiomme on olla maailman johtava kattomateriaalien ja savupiippujen valmistaja sekä teollisuusalamme kannattavin ja nopeimmin kasvava toimija laatuun suuntaamamme intohimon ja sitoumuksen avulla.

Yrityksemme menestyksen edistäminen perustuu työntekijöidemme tietotaitoon, yrittäjyyteen ja sitoumukseen ryhmätyöskentelyyn ja turvallisuusasioihin.

Laatujärjestelmät ovat osa Ormax Monier Oy:n johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Olemme sitoutunut toimittamaan asiakkaiden vaatimukset täyttäviä virheettömiä tuotteita ja palveluja sopimusten mukaisesti ja ajallaan. Tuotteemme ja toimintamme täyttävät erittäin korkeat laatuvaatimukset.

ISO 9001 -sertifikaatti

Ormax Monier Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti takeeksi tuotteidemme ja palveluidemme korkeasta laadusta.

ISO 9001:2015

LAADUNVARMISTUS

Ormax-betonikattotiilet ovat teollisia tuotteita, jotka valmistetaan valvotuissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että valmistusprosessia kehitetään, seurataan ja ohjataan siten, että valmistettujen tuotteiden ominaisuudet ovat hallittavissa.

Kullekin tuotteelle on laadittu tuotemääritelmä, joka koostuu raaka-aine-, prosessi-, tuote- ja sovellusparametreista. Kaikille raaka-aineille on määritetty tärkeät ominaisuudet ja ominaisuuksien sallitut vaihteluvälit. Raaka-ainetoimittajat valitaan sellaisesta joukosta, joka kykenee luotettavasti takaamaan määritellyn ja yhteisesti sovitun laadun sekä toimitusajan ja kilpailukykyisen hinnan. Prosessiparametreina ovat valmistusprosessille tärkeät mitattavat suureet, joiden tavoitearvoilla ja vaihteluväliä rajoittamalla saadaan aikaan riittävän muuttumattomat ajo-olosuhteet, jotta valmis tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tuoteparametrit määrittelevät tuotteen kemialliset, fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet sekä ulkonäön. Sovellusparametreihin sisältyvät mm. tuotteiden pakkaus, varastointi, kuljetus ja huolto.

Tuotteiden laatu varmistetaan Ormax Monier Oy:ssä tarkoin laadunvalvontarutiinein.

Intohimomme on tulla vieläkin paremmiksi

Kuuntelemalla asiakkaitamme, tavarantoimittajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä meistä voi tulla entistäkin parempi katevalmistaja. Kerrothan meille mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi. Kuulemme mielellämme myös asioista, joissa olemme onnistuneet.

Palautelomake

Kiitos vaivannäöstäsi!