Laatu ja ympäristö

Toimintamme perustana ovat lait ja asetukset. Ympäristöstrategiamme korostaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja ekokilpailukykyä. Perusarvoina toiminnassamme ovat vastuullisuus, rehellisyys ja avoimuus.

Tuotteidemme ympäristövaikutukset mittaamme elinkaariarviota käyttäen. Elinkaariarviossa selvitetään tuotteen kaikki merkittävät ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren aikana raaka-aineiden tuotannosta tuotteen elinkaaren loppuun asti.

Laatu ja ympäristö
PTTn
Kuva katto

ISO 14001 -SERTIFIKAATTI

Ympäristöjärjestelmä auttaa meitä hallitsemaan yhä paremmin toimintamme vaikutuksia ympäristöön sekä osoittamaan hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Systemaattinen tavoitteiden asetanta, toiminnan jatkuva seuranta ja mittaaminen ovat jokapäiväistä toimintaamme ja osa jatkuvaa parantamista.

ISO 14001 on johtamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä yrityksissä. Järjestelmä ottaa huomioon myös sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet. Sen avulla yritys voi määritellä ympäristöpolitiikkansa ja päämääränsä, saavuttaa asetetut vaatimukset, parantaa toimintaansa ja osoittaa sen muille.

Ormax Monier Oy:n johtoryhmä seuraa säännöllisesti järjestelmien toimivuutta ja eri mittareita.