Reklamaatiot

ORMAXin tavoitteena on, että asiakkaamme kokevat meidät ykkösvaihtoehtona laatukattojen toimittajaksi. Me testaamme jatkuvasti tuotteitamme varmistaaksemme sen, että voimme tarjota asiakkaillemme turvallisia ja toimivia kattoratkaisuja. Tavoitteenamme on myös, että tarjoamme aina asiakkaillemme nopeaa, tehokasta ja ammattitaitoista palvelua. Toimituksiemme tulee olla täydellisiä, virheettömiä ja toimitusten tulee tapahtua sovittuna ajankohtana.

Jos tuotteidemme laatu ei kuitenkaan vastaa odotuksianne, meille on tärkeää saada tästä tieto nopeasti.

TAVARAN VASTAANOTTO

Tavaran vastaanottajan tulee aina tarkastaa pakkaukset ja tuotteet mahdollisten kuljetusvahinkojen osalta, sekä kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Kuittauksellaan vastaanottaja hyväksyy toimituksen.

Mahdolliset tuotteiden lukumäärää ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä vastaanottajan rahtikirjaan, johon on otettava myös autonkuljettajan kuittaus (ota kuitattu kuormakirja talteen). Ilmoita virheestä viipymättä jälleenmyyjälle. Valokuva vauriosta on oltava ilmoituksen liitteenä. Piilevistä vaurioista on ilmoitettava 14 päivän sisällä toimituksen vastaanottamisesta. Korvausta ei voi vaatia vahingoista joista ei ole ilmoitettu em ajan sisällä. Huomaa, että vahingoittunut pakkaus ja tavara on oltava saatavilla mahdollista tarkastusta varten. Muista poikkeamista (viivästys, väärä määrä, väärä tuote jne) pyydämme ilmoittamaan viipymättä jälleenmyyjälle. Toimitetun tavaran laatua ja määrää koskevat huomautukset on tehtävä asiakaspalveluumme 14 vuorokauden kuluessa toimituksesta, kuitenkin ennen rakenteisiin kiinnittämistä.

Kaikkiin reklamaatioihin on liitettävä valokuvat vaurioista.

EHTOJEN SOVELTUVUUS

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu.

HINNAT

Ormax Monier Oy:llä on oikeus korottaa hinnastossa olevia hintoja vastaamaan hinnaston antamisen jälkeistä kustannustason nousua johtuen esim. energian, raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten muusta kuin vähäisestä noususta. Hinnankorotus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Ormax Monier Oy on antanut asiasta kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle. Hinnat ovat verottomia nettohintoja vapaasti tehtaalla Orimattilassa. Myynti tapahtuu rakennustarvikkeita myyvien liikkeiden kautta toimituspäivän hinnoilla.

VALIKOIMAN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden tuotevalikoiman muutokseen ilman ennakkoilmoitusta.

TOIMITUSAIKA

Sovittu toimitusaika, Ormax Monier Oy:n erikseen vahvistama, sitoo kumpaakin osapuolta. Toimitusajan muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen sovittua toimitusajankohtaa. Mikäli tilaaja laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa ja tavarantoimitus vaikeutuu, esim. purkamispaikalla olevan esteen vuoksi, on toimittaja oikeutettu veloittamaan tilaajalta toimituksen estymisestä aiheutuvat ylimääräiset välittömät ja välilliset kustannukset kokonaisuudessaan. Kysy myös pikatoimitusmahdollisuutta ja -hintaa asiakaspalvelustamme.

TOIMITUSSISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset toimitussisältöön varastotuotteiden osalta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen sovittua toimitusajankohtaa. Tilaustuotteiden toimitussisällön muutokset on tehtävä vähintään 4 viikkoa ennen toimitusajankohtaa. Ormax Monier Oy on oikeutettu veloittamaan tilaajalta toimitussisällön muutoksista aiheutuneet kustannukset.

TOIMITUSTAPA

Betoni- ja savikattotiilet tarvikkeineen toimitetaan kuljetusalustoillaan tilaajan osoittamaan kohteeseen rakennuspaikalla. Tilaajan on kuitenkin valittava purkamisalue siten, että purkupaikalle johtava tie ja purkualue siten, että purkupaikalle johtava tie ja purkualue kestää raskaan ajoneuvon. Ellei toisin sovita, purkaminen tapahtuu ajoneuvon viereen kuljetusta suorittavan ajoneuvon nosturilla tai trukilla. Kuljetusauton mahdollisesti suorittamasta katolle nostosta ja sen hinnoittelusta on tilauksen yhteydessä sovittava erikseen.

PAKKAAMISMAKSU

Jokaisesta kertatoimituksesta veloitamme pakkaamismaksun 17 eur/toimitus (alv. 0 %)

TOIMITUSKULUT

Kaikkiin lähetyksiin lisäämme toimituskulut ( sisältää rahdin ja pakkausmaksun). Noutomaksu on 10 eur.

KULJETUSVAKUUTUS

Kaikki kuljetukset vakuutetaan ostajan lukuun kuljetusvahinkojen varalta. Vakuutusmaksu on 0,6 % lähetyksen arvosta. Edelletyksenä korvauksen saamiseksi on, että vahinko ilmoitetaan 14 vuorokauden kuluessa Ormaxille kirjallisesti vahinkoilmoituskaavakkeella. Noudoissa vakuutuksesta huolehtii tilaaja ja vastuu siirtyy Ormaxilta, kun noutotavara kuitataan ulos varastosta.

LÄHETYKSEN KUITTAUS JA HUOMAUTUKSET

Tavaran vastaanottajan tulee tarkastaa pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Varmista lavatarroista, että kaikki lavat ovat samaa väriä ja pinnoitetta. Mahdolliset tuotteiden lukumäärää ja kuntoa koskevat huomatukset on tässä yhteydessä merkittävä vastaanottajan rahtikirjaan, johon on otettava myös autonkuljettajan kuittaus. Kuittauksella vastaanottaja hyväksyy toimituksen.

HUOMAUTUKSET

Toimitetun tavaran laatua ja määrää koskevat huomatukset on tehtävä asiakaspalveluumme 14 vuorokautta tuotteiden vastaanottamisesta,  kuitenkin ennen tuotteiden asentamista. Huomautuksen voi tehdä kotisivuillamme tai sähköpostilla asiakaspalveluumme katot@ormax.fi. Liitä mukaan kopio rahtikirjasta ja valokuvat. Huom! Asentamalla tuotteen hyväksyt laadun.

PALAUTUKSET

Palautuksesta on etukäteen neuvoteltava asiakaspalvelumme kanssa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Palautettavat tuotteet on oltava ehjissä aluperäispakkausissa priimakuntoisina ja tiilet avaamattomissa lavoissa. Asiakkaan kustannuksella palautetuista ja vakuutetuista, betonikattotiilistä ja tarvikkeista hyvitämme enintään 75 % tuotteen laskutushinnasta. Lopullinen korvaussumma määräytyy, kun tavara on saapunut varastoomme. Sovitut palautukset  on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa tuotteiden toimituksesta. Emme hyväksy tilaustuotteiden palautuksia. Kaikki palautukset osoitteeseen: Ormax Monier Oy, Tiilentie 1, 16320 Pennala.

LAVAPALAUTUKSET

Tehtaalle otetaan vastaan vain ehjiä, alle 3 kk sitten toimitettuja ORMAX-betonikattotiilen lavoja, joista hyvitetään 3,60 eur/kpl (alv. 0 %). Tehtaamme vastaanottavat vain ORMAX-palautuslavoja, jotka asiakkaamme ovat meiltä ostaneet. Lavapalautuksen yhteydessä tulee ilmoittaa tilinumero, johon palautushyvitys maksetaan. Jos lavat palautetaan jonkun muun kuin asiakkaan toimesta tulee palauttajan osoittaa ostajan lupa lavapalautukselle. Hyvitämme vain ehjät ja käyttökelpoiset lavat, jotka on toimitettu tehtaalle suoraan käyttöasenossa. Mikäli palautus aiheuttaa lisätyötä varastossa pidätämme oikeuden vähentää aiheutuneet kulut palautushinnasta.

VARASTOINTI

Varastoitaessa tuotteita ulkona ne on suojattava.

FORCE MAJEURE

Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen Ormax Monier Oy:lle oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää toimitusaikaa tai kokonaan taikka osaksi vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon, työsulun, Suomen Työnantajain Yleisen Ryhmän julistaman rakennusainesulun, myöhästyneiden tai täyttämättä jääneiden valmistuotetoimitusten, kone-ja raaka-ainetoimitusten, kone-ja laitosvaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja muiden samankaltaisten tai niihin verrattavien hankintaesteiden ja -vaikeuksien sattuessa. Muilta osin noudatetaan RYHT 2000:tta.