Katon huolto

HUOLLA KATTOASI

Katon säännöllinen tarkistus ja huollot ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät katon ikää sekä alentavat kokonaiskustannuksia merkittävästi. Kun suoritat tarkistukset säännöllisesti näet muutokset katolla heti ja näin voit reagoida niihin ennen kuin pahempia vahinkoja tapahtuu. Merkitse kaikki tarkistukset ja huollot rakennuksen huoltokirjaan.

Voit ladata katon huolto-ohjeen pdf-muodossa alla olevasta linkistä:
TIILIKATON HUOLTO-OHJE

Katon huolto

KATON TARKISTUS


Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumien tuloa. Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

kate

 • Ovatko kattotiilet säilyneet ehjänä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sisätaitteisiin sekä kattoturvien alla oleviin tiiliin. Mikäli tiilet ovat toistuvasti rikkinäisiä näissä kohdissa, niin silloin mitä todennäköisimmin kyse on virheellisestä asennuksesta joka kannattaa korjata asianmukaiseksi, jotta ongelma ei enää uusiutuisi.

  Yleisimmät virheet kattoturvien asennuksessa on kannakkeiden liian korkealle asentaminen (kattoturvakannakkeen alareunan tulee olla noin 1-1,5 cm päässä tiilen alareunasta) tai niiden liian harva asentaminen (suosittelemme kattoturvakannakkeiden väliksi n. 75 cm).

  Sisätaitteiden yleisin asennusvirhe on liian pienien leikattujen tiilipalojen käyttö (tämä voidaan korjata käyttämällä puolikkaita tiiliä joka toinen tai kolmas tiilirivi). Niiden puutteellinen kiinnitys (kaikki sisätaitteen läheiset tiilet tulee kiinnittää naulaamalla tai lapetiilen kiinnikkeillä ja leikatut tiilet myös käyttämällä kiviliimaa). Lumiesteiden puute sisätaitteissa saattaa myös aiheuttaa vaurioita. Lumiesteitä kannattaa käyttää sisätaitteen molemmin puolin alaräystäällä sekä mikäli kyseessä on yli 6 metriä pitkä sisätaite, niin myös puolessa välissä.
 • Harja- sekä reunatiilien kiinnityksen tarkistus.

 • Onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta.

Alusrakenteet

 • Helpointa alusrakenteiden tarkastus on ullakkotilasta käsin. Tiilikatolla tarkistus on helppo tehdä myös yläpuolelta nostamalla joitakin tiiliä pois tasaisin välein.

 • Onko aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty. Tarkista myös, että läpivientien ylösnostot ovat kunnossa ja aluskatteessa ei ole selkeitä ryppyjä, jotka voivat ohjata vettä rakenteisiin.

 • Näkyykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta rakenteissa.

 • Onko aluskatteen päälle kertynyt roskaa (voi johtua harjatiivisteiden tai lintuesteiden puutteesta).

Tiivisteet

 • Ovatko tiivisteet ehjiä ja kunnolla kiinnittyneitä alustaansa. Monien tiivisteiden käyttöikä ei ole yhtä pitkä kuin kattotiilien ja siksi on tärkeää, että tiivisteet tarkistetaan huolellisesti erityisesti läpivientien ja sisätaitteiden osalta. Tarkista myös, ettei vesi jää seisomaan tiivisteiden kohdalle.

Pellitykset ja vedenpoisto

 • Ovatko pellitykset ehjiä ja paikoillaan.

 • Ovatko pellitysten saumat ja niiden tiivistykset kunnolliset.

 • Ovatko sadevesikourut puhtaita roskista ja onko niissä riittävät kaadot.

Kattoturvat

 • Ovatko kattoturvatuotteet ehjiä. Korjaa tai vaihda vääntyneet kattoturvat ja paikkamaalaa vaurioituneet kohdat.

 • Ovatko kattoturvatuotteet kiinnitetty kunnolla (kiinnittämiseen saa käyttää vain asennusohjeen mukaisia ruuveja, naulakiinnitys ei ole riittävä).

 • Tarkista, ettei kattoturvatuotteiden mutterikiinnitykset ole löystyneet.

KATTOTIILIEN VAIHTO


Mikäli katolta löytyy vaihdon tarpeessa olevia kattotiiliä, niin tämän pystyy helposti vaihtamaan itse työntämällä vaihdettavan tiilen päällä oleva tiili pois (alareunasta lappeen suuntaisesti sen verran, että vaihdettava tiili näkyy kokonaan). Tämän jälkeen nosta vaihdettavan tiilen oikeaa reunaa ylöspäin ja jolloin vasemmalla oleva vesilukkoura vapautuu viereisestä tiilestä ja nosta tiili pois katolta. Uuden tiilen asettaminen katolle tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.

Mikäli vaihdettava tiili on hyvin näkyvällä paikalla katolla, niin sen paikalle ei kannata laittaa täysin uutta kattotiiltä sillä uuden ja vanhojen tiilien väriero voi olla silmiinpistävä. Sen sijaan vaihdettava tiili kannattaa korvata toisella katolla piilossa olevalla tiilellä (esim. piipun ja läpivientien takana tai kattosillan alla) ja laittaa uusi tiili tämän tilalle.

PESU JA MAALAUS


Betonitiilikaton keskimääräinen elinikä Suomen oloissa on noin 50-70 vuotta. Sekä helppohoitoisuuden että esteettisyyden vuoksi voi olla perusteltua maalata katto kerran noin 25- 30 vuoden iässä, jolloin saadaan katon loppuvuosiksi esteettisesti paremman näköinen sekä helppohoitoisempi katto.

Mikäli katto on likainen ja päässyt sammaloitumaan, käytä Ormaxin Siisti Katto tai Tehopesu - pesuaineita pakkauksen ohjeen mukaan

Tarkista ennen katon pesua ja maalausta, että alusrakenteet ovat kunnossa, jotta suoritettu työ ei aiheuta vaaraa rakenteille tai ei ole järkevä alusrakenteiden kunnon takia.

Ormaxin kattotiilillä on 30 vuoden takuu. Huomioithan, että mikäli käsittelet katon aineella, joka aiheuttaa sille poikkeuksellista kemiallista rasitusta eikä aine ole Ormax Monier Oy:n hyväksymä, takuu saattaa raueta.

LUMITÖIDEN TEKO


Runsaslumisina talvina tulee lumityöt suorittaa myös katolla. Kun lumikerros katolla kasvaa yli 0,5 metrin tulee enimmät lumet pudottaa katolta, jotta vältytään lumen aiheuttamilta vahingoilta keväällä, kun painavat märät lumimassat lähtevät liikkeelle. Lumia pudottaessa tulee kuitenkin varoa alla olevia tiiliä ja kattovarusteita. Tämän takia ei alinta kerrosta lunta tule pudottaa, vaan ainoastaan päällimmäinen kerros. Tiilien päälle kannattaa jättää noin 20 cm lumikerros, niin vältytään vahingossa vaurioittamasta tiiliä.