Aluskatteet

Aluskate on katon tärkein osa

Aluskate on tärkeä osa kattoa ja se on tarkoitettu kestämään katolla yhtä kauan kuin varsinainen katemateriaalikin. Aluskate on vesikatteen ja lämmöneristeen väliin asennettava kosteudelta suojaava kerros. Suomen vaativissa sääoloissa aluskate on ehdoton. Ilmastomme muuttuessa entistä kosteammaksi korostuu myös hengittävän aluskatteen merkitys.

Aluskatteen tehtävä

Aluskatteen tärkein tehtävä on suojata kattorakenteita sekä ulkoa että sisältäpäin tulevalta kosteudelta. Pelkkä vesitiivis katemateriaali ei riitä suojaamaan ulkoapäin tulevalta kosteudelta, sillä saumakohtien ei voida luottaa olevan vesitiiviitä. Kaikki epäjatkuvat katteet lisäksi kondensoivat vettä alapuolelleen, mikä valuu aluskatteelle. Aluskatteen tehtävä on pysäyttää ulkoapäin tuleva kosteus. Myös talon sisäpuolella muodostuu kosteutta, jonka tulee haihtua ettei talo homehdu.  Osa kosteudesta häviää normaalin ilmanvaihdon mukana, mutta ilmanvaihtojärjestelmälläkin on rajansa. Toimiva aluskate huolehtii, että tiivistynyt kosteus ei jää rakenteisiin.

Näin aluskate toimii

Kahden erilaisen pintansa ansioista aluskate toimii sekä kosteuden läpäisijänä että sen pysäyttäjänä. Kondenssisuojattujen aluskatteiden toimintaperiaate on seuraava: Yläpuolinen tiivis kalvo ei läpäise kosteutta, vaan se valuu aluskatetta pitkin alaräystäiltä pois. Alapuolinen nukka puolestaan kerää itseensä sisältäpäin tulevan höyryn ja haihduttaa sen, kun katon tuuletus toimii oikein. Huonojen olosuhteiden tai puutteellisen tuuletuksen vallitessa on kuitenkin riski, että kosteus ei haihdu riittävän nopeasti vaan se pisaroituu ja valuu eristeisiin.

Hengittävän aluskatteen toimintaperiaate on erilainen. Se päästää alapuolisen höyrystyneen veden lävitseen, mutta samoin kuin kondenssisuojattu aluskate; ylhäältäpäin tulevaa kosteutta aluskate ei päästä läpi, vaan tiivis yläpinta estää kosteuden pääsemisen eristeisiin ja välipohjarakenteisiin.

Hengittävän aluskatteen toimintaperiaate

Aluskatteen valinta

Aluskate tulee valita katemateriaalin, katon rakenteiden ja olosuhteiden mukaan. Diffuusioavoimet eli hengittävät aluskatteet toimivat kuten ulkoiluvaate, jossa on Goretex-kalvo. Se ei päästä vettä ulkoa sisään, mutta hengittää sisäisen höyryn ulos. Diffuusioavoin (hengittävä) aluskate kuivattaa alapuolellansa olevia rakenteita ja lämmöneristeitä. Se antaa hieman anteeksi tuuletuksen puutteita ja kosteudella on paremmat mahdollisuudet päästä poistumaan rakenteesta.

Vanhempaa diffuusiotiivistä (kondenssisuojattu) aluskatetyyppiä voi käyttää, jos katon alla on kylmä ullakko, katto on eristetty hyvin ja eristeen ja aluskatteen väliin jätetään riittävän suuri tuuletusväli. Toimiva tuuletus on erittäin tärkeää kondenssisuojatun aluskatteen toimivuuden kannalta.

Aluskatteen repäisylujuuden on kestettävä astuminen. Tämä on tärkeää, ei pelkästään turvallisuussyistä, vaan myös asentamisen helppouden vuoksi. Ormaxin aluskatteet ovat yksinkertaisia leikata ja asennustyö katolla hoituu ongelmitta.

Aluskatteen asentaminen

Aluskatteen huolellinen asentaminen varmistaa katon pitkäaikaisen toimivuuden ja suojaa rakennusta yhdessä katemateriaalin kanssa vesi- ja kosteusvaurioilta. Aluskate ei ole vain materiaali, vaan järjestelmä erikoistiivisteineen ja läpivientikappaleineen. Tiilikaton aluskatteen asennus tehdään yleensä vaakasuuntaan kattotuolien päälle ja aluskate kiinnitetään hakasilla tai isokantaisilla huopanauloilla. Tarkat ohjeet tiilikaton aluskatteen asentamiseen löydät täältä.

Yleisin syy vuotaviin kattoihin löytyy väärin toteutetuista läpivienneistä. Vesi valuu sisään esimerkiksi piipun juuresta. Katon läpiviennit on aina tiivistettävä huolellisesti. Aluskatetta nostetaan läpiviennin kohdalla läpivientiä vasten siten, ettei vesi pääse rakenteisiin. Siihen voidaan käyttää valmiita aluskatteen läpivientitiivisteitä. Jotta myös seinärakenteet olisivat suojassa kosteudelta, asennetaan aluskate alaräystäillä aina reilusti yli seinälinjan.

Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate tulee asentaa mahdollisimman nopeasti, mielellään muutaman viikon kuluessa. Aluskatteet ovat herkkiä suoralle UV-säteilylle. Mikäli rakennus joudutaan jättämään ilman varsinaista katetta, tulee se suojata rakennuspeitteillä.

Aluskatteen hinta ja menekki

Aluskatteen hintaa arvioidessa on syytä huomioida että aluskatteet asennetaan osittain limittäin, jolloin aluskatteen menekki on katon pinta-alaa suurempi. Hintaa ja menekkiä laskiessa on hyvä ottaa huomioon myös hukkapalat. Aluskatteen menekkikerroin on noin 1,15 kertaa katon pinta-ala. Suuntaa-antava minimimenekki voidaan laskea kertomalla katon pinta-ala menekkikertoimella. On kuitenkin huomioitava, että luku on arvio minimimenekistä, ja usein menekki on arvioitua suurempi.

Ormax-aluskatteet

Valikoimastamme löytyy kustannustehokkaita ja helposti työstettäviä aluskatteita, jotka ovat suunniteltu kestämään pohjoisen vaativat olosuhteet. Tutustu aluskatevalikoimaamme ja löydä katollesi parhaiten sopiva vaihtoehto.

Lue lisätietoja siitä, miten tehdään onnistuneet kattoremontit.